Kredyt na samochód – wcześniejsza spłata

Kredyt na samochód – wcześniejsza spłata

Wybierając najlepszy dla nas kredyt samochodowy, zawsze jesteśmy zainteresowani możliwością wcześniejszej jego spłaty. Generalnie rzecz biorąc, na ogół jesteśmy zadowoleni z rozłożenia zobowiązania na określoną ilość rat – możemy je spłacać spokojnie, bez narażania na szwank domowego budżetu.

Czasami jednak pojawiają się sprzyjające okoliczności, dzięki którym jesteśmy w stanie oddać wcześniej cały dług lub pewną jego część. Musimy przede wszystkim dowiedzieć się czy z tego tytułu nie zostaniemy obciążeni dodatkowymi opłatami (stosowny zapis powinien figurować w umowie). Pamiętajmy, że banki żyją głównie z odsetek naliczanych od kredytów – dlatego w ich interesie nie leży spłacanie zobowiązań przed terminem ustalonym w umowie. Przy tej okazji koniecznie trzeba poruszyć kwestię odsetek. Niektóre banki naliczają je tylko od sumy objętej spłatą. Co to oznacza dla nas jako kredytobiorców? Otóż nawet jeśli uregulujemy dług wcześniej, to o tak bank będzie wymagał płacenia odsetek – dotąd, dopóki nie zakończy się przewidziany w umowie okres kredytowania.

Jeżeli bank preferuje taką właśnie taktykę na kredyty samochodowe na nie wysoki procent (Happykredyt.pl), wówczas korzystne może się okazać rozłożenie zobowiązania na mniejszą ilość rat. Nieco inaczej wygląda sprawa, kiedy chcemy opłacić kilka rat na raz. O tych planach powinniśmy poinformować bank z wyprzedzeniem. Poza tym takiej operacji nie należy wykonywać zbyt często – większość banków ma określone limity co do ilości spłacanych jednocześnie rat i po ich przekroczeniu nakłada na klienta opłaty.Leave a Reply